top of page

"Parents can tell but never teach, unless they practice what they preach"

Unknown

Frontier Wild west 1800, Saloon Hillbilly

Vi har en bakgrund med många års erfarenhet inom chef- och ledarskap, ekonomi, projektledning, logistik och juridik. I praktiken har vi bl.a. arbetat med mentorskap, coachning, konflikthantering och genusfrågor i olika former. Det tillsammans med mycket tid utomhus och i kontakt med djur och natur som är viktiga grundläggande faktorer till en god hälsa.
 

Karin: har tillbringat mycket av min tid, hela livet, på gården med djur, jord- och skogsbruk som en del i vardagen då det ligger mig varmt om hjärtat. Idag utgår jag 100% från gården med väldigt brett utbud. Jag har flera individer på Grön Arena-uppdrag. Alla med helt olika livssituationer men med nyttobetonade, meningsfulla dagar här på Oxhagen gård där de får vara och växa som människor samt ingå i ett socialt sammanhang.  Anordnar helhetslösningar på Saloon Hillbilly, allt ifrån bröllop till filminspelningar och kick-off. Skogsutbildningar som motorsåg, röjsåg, beskärning och utomhusmiljö. Vedtillverkning. Försäljning musiksaker. Uthyrningar bostäder, uppställningsplatser, skylift m.m. 

Under 23 år (från årsskiftet 1999/2000- juli 2023) arbetade jag som dagmamma åt kommunen. Utöver det har jag även tagit hand om barn, ungdomar och vuxna genom jourhemsplacering, nattomsorg, Grön Arena-placeringar och som kontaktperson.

 

Innan det arbetade jag med bokföring och beställningar i vårt eget aktiebolag inom bygg och schakt i fem år, innan vi sålde företaget vidare.

Allt har skett hemifrån, med gården som arena och på så vis kunna haft förmånen att vara hemma, uppfostra och finnas till för våra två döttrar i samma idylliska miljö med mängder av möjligheter. Det tog oss fem år att bygga vårt hus som vi oxå har ritat/designat själva. Vi köpte en logosol och sågade eget virke av träden som fälldes där huset skulle stå, travade upp virket här på tomten medans vi jobbade med grunden och avlopp/dagvatten ett år. Stor del av våra dagar ägnades här på bygget under dessa år, (ibland dagar medans Conny jobbade) kvällar som helger, alltid tillsammans med barnen förstås. Spika, såga, mäta, skruva, kapa, montera, räkna, bära, klättra, gräva... Det var en mycket lärorik resa. Sedan har renoveringar och olika byggprojekt löst av varandra efter det.

Jag ägnar gärna tid till gården och dess fortlevnad. Här pågår mycket evenemang, har människor här på gården i stort sett dagligen i något ärende.

Jag har alltid haft en kärlek till skapande och byggande i olika material och former. Arbetade som dekoratör en tid innan barnen föddes. De senaste åren har det utvecklats till att bl.a. skapa i silver och tillverka handgjorda och målade skyltar samt broderier. Och så snickrar jag en hel del iom alla renoveringar.

Conny: Den 1 mars 2024 blev jag rekryterad till Modexa som Affärsområdeschef för projekt. I denna roll är jag övergripande ansvarig för affärsområdet, från att identifiera behov till att framgångsrikt slutföra lönsamma projekt. Mina ansvarsområden sträcker sig över ekonomi, resultat, personalansvar och deltagande i Modexas ledningsgrupp.

En betydande del av mitt arbete involverar att hantera och optimera budgetar, säkerställa resultatens framgång samt att vara en aktiv del av beslutsfattandet inom företaget.

Modexagruppen präglas av några centrala ledord som fungerar som vår kompass i det dagliga arbetet. Att kontinuerligt sträva efter att behålla långsiktiga hyresgäster är en av våra främsta målsättningar.

 

Vårt industriella tänkesätt reflekterar essensen av hur vi utför våra uppgifter och återspeglar vår strävan efter effektivitet och innovation. Slutligen är hållbarhetsperspektivet en grundläggande aspekt av vårt arbete, där vi alltid strävar efter att uppnå de bästa möjliga resultaten med tanke på miljö- och samhällsaspekter.

Jag ser fram emot att bidra till Modexas framgång och vara en nyckelperson i att driva affärsområdet projekt mot nya höjder av excellens och hållbarhet.

Är rotarian och medlem i Haninge / Tyresö Rotaryklubb. Har under ett antal år haft förtroendeuppdrag hos Fastighetsägarna Stockholm fullmäktige samt ordförande åt Fastighetsägarna Stockholm Södra Länet vilket innefattar Huddinge, Haninge, Södertälje, Botkyrka, Tyresö och Nynäshamn.  

Arbetet som riksbehörig kvalitetsansvarig har varit spännande och har under många år fortlöpande utbildat mig och arbetat med styrelseuppdrag, ledarskap, ekonomi och projektledning.

 

Tidigare arbetslivserfarenheter:

  • 6 års anställning i ett kommunalt fastighetsbolag. Under min tid i bolaget har jag innehaft olika befattningar såsom Projektledare, Strategisk Projektledare, Processägare, Projektchef och Underhållschef. Mina arbetsområden har varit söder om Stockholm, där jag har haft ansvar för att etablera och optimera processer och rutiner för bl.a. renovering av omkring 8 500 lägenheter. Vid sidan av projekten har jag förvaltat en underhållsbudget på över 500 miljoner kronor årligen. Det har varit en utomordentligt spännande och utmanande erfarenhet, där jag haft ansvaret för en av Sveriges största renoveringsprojekt! Har suttit som ordförande i Botkyrkabyggens arbete mot arbetslivskriminalitet där jag bl.a. ansvarat för oanonnserade arbetsplatskontroller.

  • Har suttit med i gruppen för platsutveckling i Fittja vilket var givande och utmanande.

  • 7,5 år anställning hos en av Sveriges större privata fastighetsägare med ansvar för deras näst största fastighetsbestånd som marknadsområdeschef som inkluderade personalansvar.

  • Innan dess i 13 år i ett stort kooperativägt bolag, sista åren som avdelningschef över ca 120 personer och fick erfarenhet av bl.a. outsourcing av 4 avdelningar innan jag sökte mig mot nya utmaningar.

  • 1993 öppnade Karin och jag ett aktiebolag inom bygg och schakt som vi drev i 5 år för att sedan sälja bolaget vidare 1998.

  • Min start i yrkeskarriären var som timmerman / brobyggare i ett av de största byggbolagen i Sverige.

  • Har sedan barnsben spelat gitarr och medverkat i olika bandkonstellationer. Idag är jag gitarrist i 60-talsbandet The Shamrocks och i en bluesbandtrio Webster. Jammar gärna och emellanåt med andra musiker både inom och utom Sveriges gränser.

  • I familjen har vi ett gemensamt stort musik- och motorintresse, tillbringar mycket tid tillsammans och är ett bra team, hela familjen

  • Sammanfattningsvis omvandlar vi våra kunskaper och erfarenheter tillsammans med vår drivkraft mot nya utmaningar med gårdens potential.

Våra ledord kan beskrivas som trygghet, ärlighet och långsiktighet.

Släkttavla Västerby 1628

Vi är stolta ägare och förvaltare av historiska arv om cirka 140 hektar såsom Oxhagen gård, Lindhov, Högdalen samt Västerby 4:1. Delar av dessa värdefulla områden har varit i kontinuerlig ägo och förvaltning inom Karins släkt i minst 17 generationer, vilket sträcker sig tillbaka till åtminstone år 1628.

Vår stolthet sträcker sig bortom enbart ägandet av dessa platser. Vi värnar om och aktivt förvaltar dem med en hållbar synvinkel, prioriterande biologisk mångfald och bevarandet av en rik biotop. Genom vår långa och hållbara förvaltning strävar vi efter att skapa en harmonisk balans mellan människa och natur, där historien möter framtiden.

Varje plats bär på sin egen unika karaktär och historia, vilket vi ser som en resurs och inte bara som en egendom. Vårt engagemang sträcker sig bortom det rent materiella värdet, och vi strävar efter att bevara och stärka den biologiska mångfalden på varje plats.

Genom att förena arvet från generationer före oss med dagens insikter och hållbara metoder strävar vi efter att skapa en levande och blomstrande miljö. Vår passion för bevarandet av naturen genomsyrar vårt ansvar som förvaltare, och vi ser fram emot att fortsätta denna viktiga uppgift för kommande generationer.

Ox-Pelle & Paulina ca 1820

1:a generation: Per Albin (Ox-Pelle) och Paulina

Ox-Pelle, tillsammans med sin fru Paulina, byggde upp sin boplats, sitt livsverk Oxhagen gård genom hårt arbete och uthållighet. Den 5 september 1908 köpte de gården och påbörjade sin resa som jordbrukare i Norra Sorunda. Initialt ett litet boningshus, därefter 1910 en ladugård, sen ett höns- och grishus och 1921 stod deras nya stora hus klart och de flyttade dit. Däremellan har han skapat förutsättningar på marken. Sågat träd till byggen, brutit stubbar för att friställa mark till åker. Dessutom hann de skaffa två barn i lilla huset, min farmor Karin och hennes storebror Roland. Genom åren arbetade de oförtrutet för att bygga upp, utveckla och förbättra gården, och deras insatser ledde till att vi idag bor här. Oxhagen gård drevs av Ox-Pelle fram till 1946 då min farfar tog över.

Oxhagen gård

2:a generation: Karin och Stig

Min farfar Stig köpte gården den 4 maj 1946 och ägde den fram till 1990. Då slogs den ihop med Västerby där farfar var född, den som varit i släkten sedan 1628. Under deras tid som förvaltade de gården som jordbruksverksamhet och hade mjölkkor. Deras hängivenhet och arbetsinsats har satt djupa rötter i vår familjehistoria. Farfar köpte dessutom till ännu mer mark till gården flera gånger från granngårdar. Då styckades boningshusen bort och farfar köpte skog- och åkermark. Gårdens areal nådde ca 150 ha.

Oxhagen gård

3:e generation: Ola och Ritva

Pappa, en man djupt förankrad i skog och mark och har ägt markerna som gränsar till vårt hem. Olas hängivenhet till de frodiga skogarna och att jaga väver samman honom med naturen. Utöver hans dagliga arbete på gården finns alltid tid över till kärlek för sina barnbarn och barnbarnsbarn. Mamma fokuserar mycket på trädgården (utöver att hon fortfarande är aktiv som keramiker) i Västerby där de bor, de har en fantastiskt vacker trädgård.

Oxhagen gård

4:e generation: Karin och Conny

1991 förvärvade vi marken i den underbara kohagen och byggde det hem vi nu bor i. Genom att forma vartenda hörn av vårt hus väckte vi våra drömmars visioner till liv och skapade en plats som andas vår egen unika historia och intresse.

Därefter, den 28 september 2000, tog vi steget till ytterligare köp av boningshuset på gården. Med varje vägg och vrå genomsyrad av årtionden av tidigare generationers närvaro, blev det en oas av traditioner och äkthet.

Sedan, den 2 november 2010, valde vi att fördjupa vårt band med Oxhagen gård genom att köpa den större delen av dess underbara marker och byggnader. Andetagen i denna släktgård känner vi en nära koppling till naturen och ett förstånd för den ursprungliga skönheten som omger oss.

Den 18 december 2023 blev vi välsignade med möjligheten att fortsätta förvalta resten av släktgården. Det innebar att vi nu ansvarar för fem nya fastigheter, omfattande totalt cirka 140 hektar mark, varav 85 hektar är skog, 30 hektar åker och ytterligare 15 hektar utgörs av annan mark. Känslan av att få föra gården vidare i rakt nedstigande led och vara den 17:e generationen som tar detta ansvar sedan år 1628 är både ofattbar och oerhört fantastisk. Att få vara en del av denna fortsatta utveckling är en ära vi ödmjukt omfamnar.

Därmed har vår resa genom åren varit en väv av arbete, kärlek och förädling, där varje förvärv och upplevelse har berikat oss och omdefinierat begrepp som "hem" och "livskvalité"

Oxhagen gård

5:e generation: Cecilia, Gustav, Kristoffer och Camilla

Cecilia och Gustav förvärvade 2014 ett bedårande hem, beläget på mark som en gång var en del av den idylliska Oxhagen gård, som kohage. Där omfamnade de en framtid präglad av harmoni och skönhet. De har lagt mycket omsorg på tomten, de odlar och har permakulturinriktning, och djur är ett intresse, de har skaffat höns, kaniner, ankor, vaktlar, hundar, katt, bin och humlor.

2019 förverkligade Camilla och Kristoffer sin dröm genom att förvärva det förtrollande läget och huset på Högdalen, som länge hade hyst själ och historia. Genom att göra detta, omfamnade de inte bara en plats att kalla sitt eget, utan också en förtrollande berättelse om tidlös charm. Där har de tagit hand om en stor härlig tomt, fällt många träd, renoverat hus, borrat efter eget vatten m.m. Sommar som vinter en underbar plats.

Grandchildren

6:e generation: Ester, Carl, Hjalmar och Folke

Fulla av energi och äventyrslust uppenbarar sig våra fyra magnifika barnbarn. Med en beslutsamhet erövrar de olika arenor, från fotbollsplaner till scoutläger, judomattor, cykelstigar och simbassänger. De är som modiga upptäcktsresande när dom utforskar den vilda naturen. Deras närvaro sprider en härlig elektricitet, där äventyret och entusiasmen väcker en känsla av ändlösa möjligheter.

bottom of page