top of page

GRÖN ARENA

Vårt samarbete sträcker sig över olika sektorer, inklusive kommuner, näringsliv, försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting, organisationer, företag och privatpersoner.

Oxhagen gård är stolt att vara Stockholms läns första och enda Grön Arena-gård (sedan 2014) och vi strävar kontinuerligt efter att vara en förebild för hållbar utveckling.

För närvarande välkomnar vi flera deltagare, i åldrar mellan 12 och 46 år, med olika utmaningar och livssituationer. Dessa individer besöker oss regelbundet för meningsfulla dagar där de kan växa som människor och trivas med tillvaron.

Att vistas på landsbygden, omgiven av gårdsidyll och natursköna skogar, är en källa till glädje och livskraft. Genom tiderna har skogen förmedlat läkande energi till människan och stärkt vårt välbefinnande. Det är av yttersta vikt att fördjupa vår förståelse för det symbiotiska förhållandet vi delar med naturen, för att på bästa sätt möta våra behov.

Lantbrukare och gårdsbrukare spenderar betydande delar av sina dagar utomhus i frisk luft. Djuren som delar vår omgivning har en unik förmåga att kommunicera med oss. Forskning har tydligt visat att interaktionen med djur har en positiv inverkan på vår stressnivå och ökar vår förmåga att hantera påfrestningar. Denna positiva effekt återspeglas i lägre puls, blodtryck och nivåer av stresshormoner som kortisol i både blod och saliv. Vårt förhållande till djur främjar vår empatiska förmåga och reducerar aggressivt beteende. Dessutom ger aktiviteter som involverar djur oss en känsla av meningsfullhet, eftersom de har en tydlig och givande uppgift.

Stunder i trädgården och trädgårdsarbete har också visat sig ha en stressreducerande effekt samt öka vårt välbefinnande och minska känslor av smärta. Människor som är aktiva i naturen upplever en förhöjd självkänsla och ett förbättrat humör, vilket resulterar i en högre livskvalitet.

Ett annat väsentligt element är medvetenheten om vikten av sunda mat- och sömnvanor. Att vara medveten om val som rör närproducerad, ekologisk och svensktillverkad mat är avgörande för både individens välbefinnande och samhällets hållbarhet. På Oxhagen gård sätter vi även värde på att servera vilt från våra egna marker samt att tillvarata frukt, bär och svamp för vår förtäring.

Naturen har alltid varit en källa till ny styrka och näring för människan, och vi existerar i samklang med den. På Oxhagen gård skapas inspirerande och givande möjligheter till ny inlärning, stimulans och återhämtning.

Vi erbjuder även kunder att på ett enkelt och tryggt sätt utnyttja sina friskvårdsförmåner genom epassi: 

epassi, Oxhagen
Grön arena, Oxhagen gård

Hos oss på hemmaplan kan du återfå energi och lämna stressen bakom dig. Här är du hjärtligt välkommen oavsett din bakgrund eller tillhörighet.

 

Målet är att utveckla gårdar som kan erbjuda tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Varje Grön Arena-gård är unik och anpassar sin verksamhet efter sina förutsättningar och skapar nya möjligheter för människor att må bra och få en ny synvinkel med personliga förmågor och individuella behov. Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Syftet är att främja personlig utveckling och förbättrad livskvalitet för varje individ.

Meningsfulla dagar med strukturerad sysselsättning under handledning ger en djup tillfredsställelse.

Karin Karlsson Grön arena
Luda Mae and Redneck
Ved, firewood
Höns, ägg, hen
Karin Karlsson Oxhagen gård
Grön arena, Oxhagen gård
2021 blev jag nominerad och tilldelades Ellenfonden:


"Karin har via sin Gröna Arena, den enda certifierade i Stockholmsområdet, hjälpt ungdomar tillbaka och vidare i livet. Hon har med omsorg och omtanke tagit sig an ungdomar som behöver olika stöd även utanför Grön Arena. Det är den typ av medmänniskor som vi vill uppmuntra, som bryr sig och ger ungdomar en extra vuxen att luta sig mot ibland när det behövs.”


Vilken ynnest, en överväldigande eloge att bli utsedd till den person som lever upp till Ullas ideal - att stå upp för barn och ungas rättigheter och hälsa samt ta parti för de som har det svårt. 


Tack Anders Tärnell, Ellenfonden

Ellenfonden, Karin Karlsson, Oxhagen gård 2021
bottom of page