Oxhagen gård

MY BARN - MY RULES

 
 


Att vistas på landsbygden, på gårdar, i skog och mark ger glädje och livskraft. Skogen är stark och har alltid gett människan läkande och energi. Alla gynnas av en bättre förståelse för vårt behov av vår natur. Lantbrukare och gårdsbrukare ägnar stor del av dagen utomhus.

Djuren med dess unika förmåga att kommunicera med människan. Forskning visar på att kontakt med djur minskar vår stress och gör oss mer motståndskraftiga mot stress. Det visar sig genom att pulsen, blodtrycket och cortisolhalterna sjunker i blodet och saliven. Relationer mellan djur och människor ökar vår empatiska förmåga och minskar aggressivt beteende. Dessutom är aktiviteterna kring djur meningsfulla eftersom de har ett tydligt syfte.

Trädgårdsvistelse och sysslor i trädgårdar påvisar också minskad stress, ökat välbefinnande och minskad smärta. Människor som är fysiskt aktiva i naturen förbättrar både självkänsla, humör och ökar sin livskvalitet.

En annan viktig faktor är att förstå och få uppleva att det är viktigt att ha goda mat- och sovvanor. Medvetenhet om sina val gällande egentillverkat, närproducerat, ekologiskt och svenskt är viktigt för såväl individen som ett hållbart samhälle. Här på Oxhagen serveras också eget vilt. Vi tar tillvara på frukt, bär och svamp som vi tillagar och äter.

Naturen har alltid varit en källa till ny kraft och näring för människor. Vi lever i den och med den. På Oxhagen gård ges spännande och givande möjligheter till ny kunskap, stimulans och rekreation.

Vi arbetar mot kommuner, näringsliv, försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting, organisationer, företag och privatpersoner. 

Oxhagen gård är Stockholms läns första och fortfarande enda Grön Arena-gård.